Ceny za korzystanie z caravanmarkt24

Dla sprzedawców

bezpłatne usługi

Utwórz reklamę sprzedaży
Przedłużenie ogłoszenia o sprzedaży na nową rundę licytacji
Renegocjacja online
Aukcja pojazdu
Odrzucenie sprzedaży poniżej minimalnej ceny sprzedaży
Prefabrykowana, prawnie zabezpieczona umowa zakupu
Wsparcie w przygotowaniu ogłoszenia
Telefoniczna obsługa klienta
Dla kupujących

bezpłatne usługi

Nieograniczone licytowanie
Agent licytujący
Lista obserwowanych i żądanie wyszukiwania
Zadawanie pytań sprzedawcom online
Renegocjacja online
Prefabrykowana, prawnie zabezpieczona umowa zakupu

usługi płatne